اولین عکس از چهره دختر مریم اوزرلی و خودش پس از زایمان!

عکس جدید خرم سلطان,
اولین عکس از چهره دختر مریم اوزرلی و خودش پس از زایمان! عکس مریم اوزرلی و فرزندش... مریم اوزرلی بالاخره عکس دختر تازه به دنیا آمده اش را منتشر کرد.همچنین اولین عکس از خودش نیز در رسانه ها پخ